falahi
09 بهمن 1401 - 16:17

علی اکبر سلطانی: بهسازی معابر و خیابان ها جهت تردد آسان معلولین در دستورکار است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز گفت: دسترسی و ترددآسان افراد نابینا و توانخواهان به تمامی مراکز و سازمان ها در سطح شهر امری مهم است و با تصویب طرح مناسب سازی معابر در صحن شورا، مناسب سازی معابر پیاده و کلیه خیابان های اصلی برای سهولت تردد معلولین در سال ۱۴۰۲_۱۴۰۳ صورت می گیرد.

علی اکبر سلطانی در گفتگو با خبرنگار فارس از شیراز، در مورد روند مناسب سازی معابر برای معلولین و نابینایان اظهار داشت: دسترسی و تردد آسان افراد نابینا و توانخواهان به تمامی مراکز و سازمانها و در سطح شهر امری مهم است که در گذشته به صورت منسجم به این موضوع پرداخته نشده و شهرداری مکلف است مناسب سازی معابر را برای این گروه از جامعه در برنامه هایش لحاظ کند. 

وی با اشاره به مسیر ها و پیاده راه هایی که مسدود و منقطع شده و تردد افراد نابینا و معلول را غیر ممکن ساخته اند، ادامه داد: برای حل این مشکلات نهضتی تحت عنوان نهضت مناسب سازی معابر پیاده در مناطق حاشیه و مرکزی شهر با اولویت مناطق حاشیه شهر، منطقه ۴،۵،۹، ۳،۲،۷ و ۱۱ در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افزود: در خصوص بهسازی معابر ویژه معلولین و افراد نابینا بحثی در جلسه کمیسیون عمران در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن نیز تصویب شد، امیدواریم این مصوبات در جهت بهسازی معابر در صحن شورا نیز به تصویب برسد تا در سال ۱۴۰۲_۱۴۰۳ مناسب سازی معابر پیاده و کلیه خیابان های اصلی در مناطقی که ذکر شد به ترتیب اولویت صورت بگیرد.

سلطانی با اشاره به بسیاری از ادارات و دستگاه هایی که دسترسی مناسب و استاندارد این قشر از جامعه را فراهم نکرده اند عنوان داشت: متاسفانه در بسیاری از ادارات مراکز و سطح شهر شاهد عدم مسیر های مناسب برای دسترسی افراد نابینا و معلول هستیم؛ با ایجاد کمیته ای به عنوان کمیته بررسی مناسب سازی در مجموعه معاونت فنی، پایش معابر خیابان ها و دستگاه ها بسیار راحت تر می شود و به مجموعه هایی که این اقدامات را لحاظ نکرده اند از لحاظ قانونی اخطار هایی از طرف شهرداری و شورا داده می شود. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز در پایان گفت: برای تردد راحت تر این عزیزان در سطح شهر، تعدادی ون اختصاصی معلولین در نظر گرفته شده است، اما به دلیل پراکندگی معلولین افزایش تعداد این خدمات باید طی زمان های متعدد و پلکانی رخ بدهد.

پایان پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1005383